• Botany
    Botany
    2014, Oil and graphite on Yupo, 60” x 96”